top of page

VÅRA TJÄNSTER

Söker ni personal som vill ge 100%? Individer som fostrats till lagspelare? Lösningen finns hos oss – vi har Norrlands starkaste och enda personalpool med drivna kandidater och vinnande karaktärsdrag från idrotten.

FridaBerglund_052421350-1.jpg
FridaBerglund_052421465-1.jpg

BEMANNING

Anställningsstopp, förändrade förutsättningar och ett varierande personalbehov  – anledningarna till att företag behöver förstärkning är många. Vi har svart bälte i logistik och lyssnar gärna till ditt behov för att optimera utdelningen när du tar in personal på korta eller långa uppdrag. Vi tillämpar givetvis kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Kompetensföretagen.

REKRYTERING

Jakten på den optimala medarbetaren är vår sport. Alla vet att en felaktig rekrytering är kostsamt och vårt jobb är att säkerställa att ni får rätt kandidat. Tillsammans med er ringar vi in den kravprofil och de idrottsliga egenskaper ni värdesätter högt.  Grundkravet för att söka de tjänster vi tillsätter är att kandidaten motionerar och därmed levererar vi friskare kandidater än andra aktörer. Medarbetare med driv och engagemang kan lyfta en hel arbetsplats och leda till högre effektivitet. Hur delaktiga ni vill vara i processen väljer ni själva.

EXTRAPERSONAL

Behöver ni förstärkning under en kortare tid. Vi har extrapersonal som är vana att ta i, leverera och teama ihop med nya människor. Vår extrapersonal kan fylla era luckor när behovet är som störst och hyrs in per timme, då är allt inbakat i timpriset och vi sköter administrationen. 

INTERIM

En interimlösning är en effektiv metod när ni har behov av erfaren personal under en begränsad tid. Det kan vara allt från en ledarroll till en person med spetskompetens. Gemensamt för våra interimkonsulter är att de har gedigen erfarenhet inom sitt område.   

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi har övriga tjänster såsom referenstagning, kandidatintervju, medarbetarundersökning och CV-granskning för att nämna några och avlastar gärna er i den pågående rekryteringsprocessen. 

bottom of page